Statistikas tabula

Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā)

IZG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti