Statistikas tabula

Iedzīvotāju 25–64 gadu vecumā īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG390

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pieaugušo piedalīšanās izglītībā

25–64 gadu vecu personu, kuras mācās vai piedalās apmācībās četru nedēļu laikā, īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā (Darbaspēka apsekojums).

No 2016. gada Eurostat ir mainījis aprēķinu metodoloģiju šim rādītājam. Tajā tiek iekļautas arī tās personas, kuras pēdējo četru nedēļu laikā bija brīvlaikā.