Statistikas tabula

Mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG370

Darbspēka apsekojuma dati

Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Jaunieši, kuri pārtraukuši mācības

18–24 gadu vecu personu, kuru iegūtās izglītības līmenis ir pamatizglītība vai zemāks un kuri vairs nemācās, īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

No 2009. gada Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) ir mainījis aprēķinu metodoloģiju šim rādītājam. Tajā vairs netiek ietverti jaunieši, kuri pēdējo 4 nedēļu laikā bija brīvdienās.