Statistikas tabula

Mobilo studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG311
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mobilais students

Mobilie studenti ir personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārpus Latvijas un Latvijā studē ar mērķi iegūt grādu vai kvalifikāciju.