Statistikas tabula

Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā), 1995./96.-2013./14. m.g.

Tabulas kods datubāzē
IZG310

Laikrinda turpinās pēc citas metodoloģijas tabulā IZG311.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gadu