Statistikas tabula

Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Augstskola un koledža

Augstskolas ir augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi.

Koledža ir izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma tiek īstenota pēc vidējās izglītības ieguves. Tās īstenošanas laiks ir divi līdz trīs gadi.