Statistikas tabula

Profesionālo izglītības iestāžu uzņemto, izglītojamo un beigušo skaits pa izglītības tematiskajām grupām

Tabulas kods datubāzē
IZG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Profesionālās izglītības iestādes

Skola – arodskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības vai daļējas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo vai otro profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Vidusskola – profesionālā vidusskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Tehnikums – izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Profesionālās izglītības iestāde, kurai ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.