Statistikas tabula

Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG210
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti