Statistikas tabula

Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti