Statistikas tabula

Izglītojamie pēc vecuma vakara un neklātienes apmācības programmās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG131
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti