Statistikas tabula

Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti