Statistikas tabula

Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.