Statistikas tabula

Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Nākamais atjauninājums
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.