Statistikas tabula

Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.