Statistikas tabula

Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.