Statistikas tabula

Pirmsskolas izglītības iestādes (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Nākamais atjauninājums
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.