Statistikas tabula

Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums