Galvenie rādītāji

Mācības pārtraukušie un pieaugušo izglītībā iesaistītie

Rādītājus aprēķina no Darbaspēka apsekojuma rezultātiem. 

Jaunieši, kuri pārtraukuši mācības

18–24 gadu vecu personu, kuru iegūtais izglītības līmenis ir pamatizglītība vai zemāks un kuri četru nedēļu laikā nemācās, īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

Pieaugušo izglītībā iesaistītie

25–64 gadu vecu personu, kuras mācās vai piedalās apmācībās četru nedēļu laikā, īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā. 

 

Statistikas tabulas datubāzē

Ekonomiskā aktivitāte un izglītība - gada dati

Ekonomiskā aktivitāte un izglītība - ceturkšņu dati

Atpakaļ uz tēmu