Galvenie rādītāji

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

Neraugoties uz to, ka demogrāfiskās situācijas ietekmē kopējais izglītojamo skaits pakāpeniski samazinās un kopš 2000. gada ir sarucis par ceturtdaļu, 2017./2018. mācību gadā Latvijā kopumā mācījās un studēja 421,8 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 0,2 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Bērnu skaits pirmsskolas izglītībā

Samērā augsta ir bērnu 3–6 gadu vecumā iesaiste pirmsskolas izglītībā – 2017. gadā 93,1 % bērnu šajā vecumā apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes (2016. gadā – 93,5 %, bet 2010. gadā – 88,4 %). 2017. gadā pirmsskolas izglītībā iesaistījās 96,6 tūkstoši bērnu, kas ir augstākais rādītājs pēdējo gadu laikā. 2017./2018. mācību gadā 78,5 % bērnu apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes ar latviešu mācību valodu, bet 20,9 % – ar krievu mācību valodu. Lai gan lielākā daļa bērnu apmeklēja pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, turpina pieaugt bērnu skaits privātajās izglītības iestādēs – tās apmeklēja 8,8 tūkstoši jeb 9,1 % bērnu. Privāto bērnudārzu skaits kopš 2010. gada ir pieaudzis divas reizes un izmaiņas galvenokārt skārušas Rīgu.

Mācību turpinājums pēc pamatskolas un vidusskolas

2017. gadā par nedaudz vairāk kā vienu procentpunktu pieaudzis pamatskolu beigušo skolēnu īpatsvars, kuri tālāk izvēlējušies mācīties profesionālās izglītības iestādēs, tāpat samazinājies (par vienu procentpunktu) to jauniešu skaits, kas neturpina mācības (3,2 %). Savukārt 12. klasi beigušo vidū 58,7 % turpina studijas augstskolās un koledžās, bet 35,0 % vairs nemācās.

Uzņemto audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā

2018./2019. m.g. sākumā profesionālās izglītības programmās mācības uzsāka 27,2 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 4,8 % mazāk nekā gadu iepriekš. Lai gan ierasts, ka profesionālo izglītību vairāk apgūst vīrieši (2018./2019. m.g. – 54,7 %), dati liecina, ka pēdējo gadu laikā šis īpatsvars samazinās (2010./2011. mācību gada sākumā vīriešu īpatsvars bija 60,2 %).

Studentu skaits

2018./2019. akadēmiskajā gadā augstākās izglītības iestāžu skaits nav mainījies – studijas norit 54 augstākās izglītības iestādēs (29 augstskolās un 25 koledžās). Augstāko izglītību apgūst 80,4 tūkstoši studentu, kas ir par 1,5 % mazāk nekā pirms gada. Šajā mācību gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studijas uzsāka 27,7 tūkstoši studentu, kas ir par 1,9 % vairāk nekā gadu iepriekš un pirmoreiz kopš 2012. gada vērojams neliels kāpums uzņemto studentu skaitā. Laika gaitā tendences nav krasi mainījušās un no šogad uzņemtajiem studentiem 15,4 tūkstoši jeb 55,8 % ir sievietes. Vairāk nekā puse pirmkursnieku (55 %) studijas ir uzsākuši par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 45 % – par valsts budžeta līdzekļiem.

Statistikas tabulas datubāzē

Pirmsskolas

Vispārizglītojošās skolas

Profesionālā izglītība

Augstskolas un koledžas

Vispārīgie rādītāji

Atpakaļ uz tēmu