Galvenie rādītāji

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

Kopš 2005. gada bērnu skaits Latvijā ir samazinājies par 20 %, tiešā veidā ietekmējot arī izglītojamo skaitu, kas šajā laika periodā ir sarucis par 21,6 %. Taču 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais izglītojamo skaits pieauga par gandrīz 1 %.

{ "query": [ { "code": "Izglītības līmenis", "selection": { "filter": "item", "values": [ "ED0-8", "ED0", "ED0_Y0-2", "ED0_Y3-6", "ED1.1", "ED1.2", "ED1.2_SY7-9", "ED1.2_PROF", "ED3", "ED3_SY10-12", "ED3_PROF", "ED4", "ED5-8", "ED5", "ED6", "ED7", "ED8" ] } }, { "code": "Mācību gads", "selection": { "filter": "item", "values": [ "2016" ] } }, { "code": "Dzimums", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL", "M", "F" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/sociala/izgl/visparigi/IZG021.px2016,TOTAL:M:FPavisam:vīrieši:sievietes1,20horizontalIzglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiemIZG021http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__izgl__visparigi/IZG021.px100%lvfalse

Bērnu skaits pirmsskolas izglītībā

Pieaugusi bērnu vecumā no 3 līdz 6 gadiem iesaiste pirmskolas izglītībā – 2016. gadā 93,5 % bērnu šajā vecumā apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes (2015. gadā – 92,7 %, bet 2010. gadā – 88,4 %).

2016. gadā pirmsskolas izglītībā iesaistījās 94,2 tūkstoši bērnu, kas ir augstākais rādītājs pēdējo gadu laikā. Lielākā daļa bērnu apmeklēja pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, bet 8 tūkstoši jeb 8,5 % apmeklēja privātās izglītības iestādes. Privāto bērnudārzu skaits kopš 2010. gada ir pieaudzis 2 reizes un izmaiņas galvenokārt skārušas Rīgu.

Mācību turpinājums pēc pamatskolas un vidusskolas

Dati liecina, ka 2016. gadā par 3 procentpunktiem pieaudzis to pamatskolu beigušo skolēnu skaits, kuri tālāk izvēlējušies mācīties profesionālās izglītības iestādēs, tāpat mazāks ir to jauniešu skaits, kas neturpina mācības (4,2 %). Savukārt 12. klasi beigušo vidū 60,4 % turpina studijas augstskolās un koledžās, bet 31,5 % vairs nemācās.

Studentu skaits

2017./2018. akadēmiskajā gadā studijās iesaistījušies 81,6 tūkstoši studentu, kas izglītību iegūst 54 augstākās izglītības iestādēs – 29 augstskolās un 25 koledžās. Pēdējo 10 gadu laikā, studentu skaits ir sarucis par 43,8 tūkstošiem jeb 35 %. Šajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studijas uzsāka 27,1 tūkstotis studentu, kas ir par 5 % mazāk nekā pērn.

Vairums jauno studentu (43 %) izvēlējās apgūt sociālās un humanitārās zinātnes. Vienlaikus par 8,2 % samazinājās uzņemto studentu skaits inženierzinātņu un dabas zinātņu programmās. No šogad uzņemtajiem studentiem 15,2 tūkstoši jeb 55,9 % ir sievietes. Vairāk nekā puse pirmkursnieku (55,4 %) studijas ir uzsākuši par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 44,6 % – par valsts budžeta līdzekļiem.

Uzņemto audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā

2017./2018. mācību gadā profesionālās izglītības programmās mācās 28,5 tūkstoši audzēkņu. Mācības norit 46 profesionālās izglītības iestādēs (par piecām mazāk nekā pirms gada) un 11 koledžās. Vispopulārākās ir inženierzinātnes un ar pakalpojumiem saistītās mācību jomas – tās attiecīgi apgūst 35,4 % un 25,4 % audzēkņu.

Pēc būtiska kāpuma iepriekšējā mācību gadā, 2017./2018. mācību gada sākumā atkal samazinājies uzņemto audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs. Mācības uzsākuši 11,6 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 7 % mazāk nekā iepriekš.

Līdzīgi kā pērn, arī 2017. gadā profesionālo izglītību ieguva 7,8 tūkstoši audzēkņu. No tiem 35,2 % ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības jomā, savukārt 26,4 % – pakalpojumu sfērā.

Statistikas tabulas datubāzē

Pirmsskolas

Vispārizglītojošās skolas

Profesionālā izglītība

Augstskolas un koledžas

Vispārīgie rādītāji

Atpakaļ uz tēmu