Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem novērtējums par iespēju saņemt materiālu un nemateriālu palīdzību (%)

Tabulas kods datubāzē
MOD13_08
Dati atjaunoti