Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem sociālās atstumtības izjūta (vidējais skalā no 0-10)

Tabulas kods datubāzē
MOD13_07
Dati atjaunoti