Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem attieksme pret pārvaldību un pamattiesībām 2013. gadā (vidējais skalā no 0-10)

Tabulas kods datubāzē
MOD13_04
Attieksme pret pārvaldību [EU-SILC apsekojums]

Attieksme pret pārvaldību iekļauj sekojošas dimensijas:

  1. uzticēšanās politiskajai sistēmai (valdības, Saeimas, politisko partiju, arodbiedrību u.tml. institūciju darbam);
  2. uzticēšanās tiesību sistēmai (tiesām, to lēmumu taisnīgumam un pasludināto spriedumu atbilstībai pilsoņu interesēm un vēlmēm);
  3. uzticēšanās policijai.

Respondentiem tiek lūgts 10 baļļu skalā novērtēt cik lielā mērā viņi uzticas katrai no iepriekš minētajām valsts pārvaldības un tiesiskuma jomām.