Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem emocionālās labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums pēdējo 4 nedēļu laikā (%)

Tabulas kods datubāzē
MOD13_03
Dati atjaunoti
Emocionālās labsajūtas dimensijas [EU-SILC apsekojums]

Respondenti paši novērtē savu emocionālo pašsajūtu pēdējo 4 nedēļu laikā. Tiek vērtēti sekojoši emocionālie stāvokļi: biju laimīgs, jutos rāms un mierīgs, jutos grūtsirdīgs, jutos nomākts un depresīvs, biju ļoti nervozs.

Katra šāda stāvokļa biežums ir vērtējams laika skalā no "1 – Visu laiku" līdz "5 – Nemaz".

"Ļoti nervozu" emocionālo stāvokli raksturo spriedze, nemiers, satraukums. "Grūtsirdīgs" emocionālais stāvoklis tiek atzīmēts tad, ja respondents pēdējo 4 nedēļu laikā ir juties nelaimīgs, skumjš vai pesimistisks. "Nomākts un depresīvs" emocionālais stāvoklis izpaužas spēcīgāk nekā "grūtsirdīgs"; šis stāvoklis ir tad, kad persona ir nomākta, nelaimīga vai arī izjūt bezcerību. Vientulību raksturo izolācija, nošķirtība un piederības sajūtas trūkums.