Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums (vidējais skalā no 0-10)

Tabulas kods datubāzē
MOD13_02
Dati atjaunoti
Labsajūtas atsevišķās dimensijas [EU-SILC apsekojums]

Labsajūta iekļauj sekojošas dimensijas: apmierinātība ar savu dzīvi kopumā, apmierinātība ar personīgajām attiecībām, dzīves jēga, apmierinātība ar finansiālo situāciju, apmierinātība ar darbu, apmierinātība ar ceļā pavadīto laiku (no darba uz mājām un otrādi), apmierinātība ar laika izlietojumu, apmierinātība ar mājokli, apmierinātība ar mājokļa apkārtējās vides kvalitāti, apmierinātība ar atpūtas un zaļajām zonām.

Respondentam tiek lūgts novērtēt no 0 (pavisam neapmierināts) līdz 10 (pilnībā apmierināts) savu apmierinātību ar attiecīgo dzīves jomu.