Galvenie rādītāji

Dzīves kvalitātes rādītāji

1. Tēma. Materiālie dzīves apstākļi

1.1. Ienākumi

Ekvivalentie rīcībā esošie ienākumi mēnesī (EUR)

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai

1.2. Patēriņš

Patēriņa izdevumi uz mājsaimniecības locekli mēnesī (EUR)         

Izdevumi pārtikai procentos no kopējiem patēriņa izdevumiem    

Izdevumi atpūtai un kultūrai procentos no kopējiem patēriņa izdevumiem

1.3. Materiālā nenodrošinātība

Materiālās nenodrošinātības indekss

Dziļa materiālā nenodrošinātība

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties:

Segt neparedzētus izdevumus

Ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienu

Segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītu

1.4. Mājokļa apstākļi

Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz sekojošiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem:

Tekošs jumts; mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdās 

Nav vannas istabas vai dušas

2. Tēma. Produktīvas aktivitātes un darbs

2.1. Darba apstākļi

Bezdarba līmenis (bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars (Eurostat)

Nepilnu darba laiku nodarbinātie, kas vēlas strādāt vairāk

Netipiskais darba laiks – nodarbinātās personas pēc netipiskā darba veidiem (maiņu darbs, darbs vakaros, naktīs, sestdienās, svētdienās)

Nepilnu darba laiku strādājošo nabadzības riska indekss 

2.2. Darba drošība

Nelaimes gadījumu darbā skaits (Valsts darba inspekcija)

Letālo nelaimes gadījumi darbā skaits (Valsts darba inspekcija)

3. Tēma. Veselība

3.1. Sagaidāmais mūža ilgums, mirstība

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums

Miruši zīdaiņi

Zīdaiņu mirstības koeficients (miruši zīdaiņi uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)

Mirušie pēc vecuma

3.2. Veselības apstākļi

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši labu un ļoti labu savu vispārējo veselības stāvokli

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši sliktu un ļoti sliktu savu vispārējo veselības stāvokli

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši uz ilgstošu slimību vai ilgstošu veselības stāvokļa problēmu

Personu (16+) īpatsvars, kuri norādījuši uz veselības problēmām, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā

Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ netika veikta pārbaude pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) vai ārstēšanās, lai gan ir bijusi šāda nepieciešamība (procentos)

4. Tēma. Izglītība

Iedzīvotāju izglītības līmenis (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība)

Jaunieši (18-24 gadu vecumā), kuri pārtraukuši mācības

25-64 gadu veci iedzīvotāji mūžizglītībā (mācās vai piedalās apmācībās)

5. Tēma. Ekonomiskā un personiskā drošība

Iedzīvotāju ekonomiskā spriedze

Pagaidu darbs – darba ņēmēji, kuriem darba līgums ir uz noteiktu laiku

Pašnāvību skaits uz 10 000 iedzīvotājiem (SPKC)

Reģistrēto noziegumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem

Ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir cietušie 

Ceļa satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

Atpakaļ uz tēmu