Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 19.03.2019