Statistikas tabula

Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos

Tabulas kods datubāzē
JVSG071
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti