Statistikas tabula

Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos

JVSG071
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.11.2020