Statistikas tabula

Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.03.2019