Statistikas tabula

Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

JVSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 18.03.2020