Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā

JVSG014
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 18.03.2020