Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG014
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.03.2019