Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG013
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.03.2019