Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā

JVSG012
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 18.03.2020