Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG012
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.03.2019