Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī

JVS050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 17.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 17.03.2021