Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī

Tabulas kods datubāzē
JVS050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 17.12.2018