Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

JVS014c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti