Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās

JVS013c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 1. ceturksni 15.06.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 18.09.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 17.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 16.03.2021