Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
JVSG091
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Darbinieku skaits normālā darba laika vienībās
Normālā un nepilna darba laika darbinieku, kuriem tiek veikta darba laika uzskaite, vidējais skaits pārrēķināts nosacītās normālā darba laika vienībās, izmantojot informāciju par darbinieku nostrādātajām stundām.