Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās Latvijas reģionos

Tabulas kods datubāzē
JVSG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Darbinieku skaits normālā darba laika vienībās
Normālā un nepilna darba laika darbinieku, kuriem tiek veikta darba laika uzskaite, vidējais skaits pārrēķināts nosacītās normālā darba laika vienībās, izmantojot informāciju par darbinieku nostrādātajām stundām.