Statistikas tabula

Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Brīvā darbvieta

Saskaņā ar CSP metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta no jauna radīta vai esošā algota darbvieta, kas ir atbrīvojusies vai atbrīvosies tuvākajā laikā, un darba devējs veic aktīvus soļus, lai atrastu piemērotu kandidātu ārpus sava uzņēmuma, un gatavs to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā.