Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG012
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Aizņemta darbavieta

Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. Aizņemto darbvietu skaitā tiek ietverti gan pilna un nepilna darba laika darbinieki, par kuriem saskaņā ar Darba likumu ir jāveic darba laika uzskaite, gan tie darbinieki, kuriem darba laika uzskaite netiek veikta.