Statistikas tabula

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī

Tabulas kods datubāzē
JVS050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbinieku skaits normālā darba laika vienībās
Normālā un nepilna darba laika darbinieku, kuriem tiek veikta darba laika uzskaite, vidējais skaits pārrēķināts nosacītās normālā darba laika vienībās, izmantojot informāciju par darbinieku nostrādātajām stundām.