Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2011.gada 2.ceturkšņa beigās

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits šā gada jūnija beigās, salīdzinot ar marta nogali, valstī palielinājies par 19,8 tūkst. jeb 2,6%. Privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits pieauga par 18,2 tūkst. jeb 3,7%, bet sabiedriskajā sektorā – par 1,6 tūkst. jeb par 0,6%.

Salīdzinot ar pērnā gada jūnija beigām, šā gada otrā ceturkšņa beigās aizņemto darbvietu skaits valstī ir palielinājies par 14,8 tūkst. jeb 1,9%. Privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits pieauga par 12,1 tūkst. jeb 2,4%, bet sabiedriskajā sektorā – par 2,8 tūkst. jeb 1%.

2011.gada otrā ceturkšņa beigās valstī bija 3109 brīvās darbvietas. To skaits, salīdzinot ar pirmā ceturkšņa beigām, palielinājies par 161 vietu, bet, salīdzinot ar 2010.gada otrā ceturkšņa beigām - par 1326 vietām.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā pieauga no 0,2% pērnā gada jūnija beigās līdz 0,4% šā gada jūnija beigās.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars palielinājies no 0,4% 2010.gada otrā ceturkšņa beigās līdz 0,7% 2011.gada otrā ceturkšņa beigās, bet privātajā sektorā – no 0,1% līdz 0,2%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2010 II cet.

beigās

2011 I cet.

beigās

2011 II cet.

beigās

2011 II cet. pārmaiņas % pret

2011 I cet.

2010 II cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

776.9

771.9

791.7

+2.6

+1.9

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.8

2.9

3.1

+5.5

+74.4

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.2

0.4

0.4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

493.8 

487.7

 505.9

+3.7

+ 2.4

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

0.6

1.1

1.1

-1.5

+75.8

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.1

0.2

0.2

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

283.0 

 284.2

 285.8

+0.6

+1.0 

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.2

1.8

2.0

+9.7

+66.7

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.4

0.6

0.7

 

 

 

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2010

II cet.

beigās

2011

II cet.

beigās

2011 II cet. pārmaiņas % pret

2010 II cet.

2010

II cet.

beigās

2011

II cet.

beigās

2011 II cet. pārmaiņas  pret

2010 II cet.

Pavisam

776.9

791.7

+1.9

1783

3109

+1326

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

18.2

19.6

+7.7

0

86

+86

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.5

3.7

+4.2

0

1

+1

Apstrādes rūpniecība

102.2

107.6

+5.3

141

245

+104

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

12.6

12.8

+1.4

33

26

-7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6.8

7.1

+5.5

11

10

-1

Būvniecība

47.3

50.1

+5.8

53

52

-1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

136.9

136.1

-0.5

220

471

+251

Transports un uzglabāšana

67.1

68.2

+1.7

77

184

+107

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

22.9

24.8

+8.0

31

54

+23

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

18.4

18.9

+2.9

31

18

-13

Finanšu un apdrošināšanas darbības

19.8

19.4

-2.0

71

100

+29

Operācijas ar nekustamo īpašumu

25.5

25.1

-1.4

15

13

-2

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

26.7

25.6

-4.1

30

23

-7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

24.9

26.1

+4.5

95

108

+13

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

62.4

64.5

+3.4

756

1447

+691

Izglītība

95.9

95.7

-0.2

54

72

+18

Veselība un sociālā aprūpe

52.9

53.8

+1.8

148

180

+32

Māksla, izklaide un atpūta

20.2

19.7

-2.4

9

15

+6

Citi pakalpojumi

12.7

12.9

+1.2

7

4

-3

Visvairāk brīvo darbvietu ir sekojošās nozarēs: apstrādes rūpniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, transports un uz glabāšana, veselība un sociālā aprūpe, valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.
Datu avots: Komercsabiedrību, individuālo komersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecību, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu apsekojums.
Apsekojums neaptvēra zemnieku un zvejnieku saimniecības, kurās ir mazāk par 50 darbiniekiem

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi