Preses relīze

Par brīvo darbvietu apsekojuma rezultātiem 2006.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada III ceturkšņa beigās valstī bija 20,6 tūkst. brīvas darbvietas jeb 2,1% no kopējā darbvietu skaita, kas ir par 2,7 tūkst. jeb 0,3 procentpunktiem vairāk nekā š.g. II ceturkšņa beigās.

Brīvo darbvietu skaits uz š.g. III ceturkšņa beigām salīdzinājumā ar II ceturkšņa attiecīgo laika posmu pieauga par 15,3%.

Lielāks brīvo darbvietu pieaugums šajā periodā ir novērots privātajā sektorā – 22,6%, bet sabiedriskajā sektorā – 7,6%.

Augstāks brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada III ceturkšņa beigās tomēr bija sabiedriskajā sektorā – 3,0% (9,6 tūkst. brīvo darbvietu), bet privātajā sektorā – 1,7% (11,0 tūkst.).

Aplūkojot datus pa nozarēm, vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē un aizsardzībā – 4,6% (3,7 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 3,1% (2,6 tūkst.), apstrādes rūpniecībā – 2,9% (4,7 tūkst.).

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa laikā visstraujāk pieaudzis apstrādes rūpniecībā (par 0,8 tūkst. vietām), tirdzniecībā (par 0,5 tūkst. vietām) un būvniecībā (par 0,4 tūkst. vietām). Brīvo darbvietu skaits savukārt ir sarucis ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, kā arī lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības nozarē.

Starp profesiju pamatgrupām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem – 3,2% (2,9 tūkst.), kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 3,1% (4,1 tūkst.), vecākiem speciālistiem – 2,3 % (3,5 tūkst.).

Analizējot datus pa reģioniem, var secināt, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada III ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,6%) un Pierīgas reģionā (2,2%). Rīgā bija koncentrētas 13,8 tūkst. brīvās darbvietas jeb divas trešdaļas no kopējā brīvo darbvietu skaita valstī. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Vidzemes reģionā (1,2%).

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,3%), bet pārējos reģionos tas atradās robežās no 1,2% līdz 1,8%.

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgā (4,5%) un Jūrmalā (3,9%), kā arī Jelgavā (3,6%), Liepājā (2,4%), Rīgas rajonā (2,2%) un Valkas rajonā (2,0%). 18 no 26 rajoniem brīvo darbvietu īpatsvars nepārsniedza 1%. Vismazākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Madonas rajonā (0,3%) un Jelgavas rajonā (0,4%).

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars

2006.gada
I cet. beigās

2006.gada
II cet. beigās

2006.gada
III cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

17105

17895

20637

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.8

1.8

2.1

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8834

8908

9584

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

2.8

3.0

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5376

5288

5752

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.5

2.5

2.7

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3458

3620

3832

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.1

3.3

3.6

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8265

8986

11018

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.3

1.4

1.7

Brīvo darbvietu skaits pa darbības veidiem

2006.gada I cet. beigās

2006.gada II cet. beigās

2006.gada III cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

17105

1.8

17895

1.8

20637

2.1

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

234

1.1

262

1.2

238

1.1

Zvejniecība

-

-

-

-

17

1.0

Rūpniecība - pavisam

3510

1.9

4204

2.3

4919

2.7

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

75

3.4

85

2.5

19

0.7

apstrādes rūpniecība

3278

2.0

3940

2.4

4727

2.9

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

157

1.0

179

1.2

172

1.1

Būvniecība

580

0.9

737

1.1

1100

1.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2125

1.1

2038

1.1

2539

1.4

Viesnīcas un restorāni

405

1.4

371

1.2

421

1.3

Transports, glabāšana un sakari

2515

2.9

2541

2.9

2645

3.1

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1571

3.2

1826

3.7

1933

3.9

Finanšu starpniecība

389

1.9

330

1.5

543

2.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1250

1.5

1230

1.5

1591

1.8

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3854

4.8

3659

4.5

3728

4.6

Izglītība

434

0.4

677

0.7

847

0.8

Veselība un sociālā aprūpe

1293

2.3

1277

2.3

1501

2.6

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

516

1.0

567

1.1

548

1.1

no tiem atpūta, kultūra un sports

340

1.1

413

1.4

348

1.1

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa profesiju pamatgrupām

2006.gada I cet. beigās

2006.gada II cet. beigās

2006.gada III cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

17105

1.8

17895

1.8

20637

2.1

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

848

0.8

859

0.8

901

0.8

2. Vecākie speciālisti

3340

2.2

3268

2.2

3494

2.3

3. Speciālisti

2397

1.7

2159

1.5

2522

1.7

4. Kalpotāji

1360

2.0

1137

1.6

1237

1.8

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2728

1.8

2712

1.8

2916

1.9

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

27

0.4

79

1.2

101

1.6

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

2813

2.1

3283

2.5

4131

3.1

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

1934

2.1

2585

2.8

2902

3.2

9. Vienkāršās profesijas

1581

1.4

1694

1.4

2358

2.1

Brīvo darbvietu skaits pa reģioniem 2006.gada III ceturkšņa beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

20637

13796

2405

823

1378

1082

1154

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.1

2.6

2.2

1.2

1.4

1.5

1.3

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9584

7246

681

316

471

475

396

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.0

4.5

2.1

1.1

1.5

1.6

1.0

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5752

4032

561

226

419

246

268

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

4.5

2.2

1.0

1.6

1.1

0.8

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3832

3214

120

90

52

229

128

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.6

4.5

1.5

1.7

0.9

3.2

1.4

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

11018

6518

1724

507

904

607

758

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.7

1.8

2.3

1.2

1.4

1.4

1.5

Brīvo darbvietu skaits pa republikas pilsētām un rajoniem sabiedriskajā sektorā

2006.gada I cet. beigās

2006.gada II cet. beigās

2006.gada III cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Latvija

8834

2.7

8908

2.8

9584

3.0

Rīga

6842

4.3

6757

4.2

7246

4.5

Daugavpils

166

1.2

208

1.5

215

1.5

Jelgava

281

3.4

270

3.2

305

3.6

Jūrmala

127

2.3

238

4.2

227

3.9

Liepāja

146

1.5

164

1.7

225

2.4

Rēzekne

123

2.6

17

0.4

25

0.5

Ventspils

62

1.4

68

1.5

73

1.6

Aizkraukles rajons

28

0.7

28

0.7

28

0.7

Alūksnes rajons

13

0.5

24

0.9

22

0.7

Balvu rajons

37

1.1

44

1.4

27

0.8

Bauskas rajons

41

0.9

52

1.2

41

0.9

Cēsu rajons

55

0.8

50

0.8

65

1.0

Daugavpils rajons

23

0.7

28

0.8

17

0.5

Dobeles rajons

17

0.4

19

0.5

24

0.6

Gulbenes rajons

19

0.7

13

0.5

13

0.5

Jelgavas rajons

6

0.2

24

0.9

10

0.4

Jēkabpils rajons

61

1.0

63

1.1

67

1.1

Krāslavas rajons

24

0.7

37

1.2

39

1.2

Kuldīgas rajons

25

0.6

22

0.5

49

1.2

Liepājas rajons

10

0.2

11

0.3

30

0.7

Limbažu rajons

26

0.7

27

0.8

26

0.8

Ludzas rajons

21

0.5

30

0.7

29

0.7

Madonas rajons

21

0.4

18

0.4

13

0.3

Ogres rajons

53

1.1

61

1.3

69

1.5

Preiļu rajons

21

0.5

11

0.3

18

0.5

Rēzeknes rajons

17

0.4

20

0.5

26

0.7

Rīgas rajons

263

1.8

294

2.0

317

2.2

Saldus rajons

23

0.6

35

1.0

28

0.7

Talsu rajons

52

1.1

48

1.0

55

1.1

Tukuma rajons

34

0.8

42

1.0

42

1.0

Valkas rajons

58

1.4

67

1.9

72

2.0

Valmieras rajons

136

1.8

115

1.6

131

1.8

Ventspils rajons

4

0.4

4

0.3

10

0.9

___________________
Paskaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ar kopējo darbvietu skaitu (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācija šajā materiālā neietver datus par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi