Preses relīze

Brīvo darba vietu skaits 2006.gada II ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada II ceturkšņa beigās valstī bija 17,9 tūkst. brīvas darbvietas jeb 1,8% no kopējo darbvietu skaita. Brīvo darbvietu skaits uz š.g. II ceturkšņa beigām salīdzinājumā ar I ceturkšņa attiecīgo laika posmu pieauga par 4,6%. Praktiski viss brīvo darbvietu pieaugums ir novērots privātajā sektorā, kurā brīvo darbvietu skaits pieaudzis par 8,7%.

Lielāks brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada II ceturkšņa beigās tomēr bija sabiedriskajā sektorā– 2,8% (8,9 tūkst. brīvo darbvietu), bet mazāks privātajā sektorā – 1,4% (9,0 tūkst.).

Aplūkojot datus pa nozarēm, vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē un aizsardzībā – 4,5% (3,7 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 2,9% (2,5 tūkst.), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – 2,5% (0,1 tūkst.).

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa laikā visstraujāk pieaudzis apstrādes rūpniecībā (par 662 vietām), izglītībā (par 243 vietām) un būvniecībā (par 157 vietām). Brīvo darbvietu skaits savukārt ir sarucis valsts pārvaldē un aizsardzībā, tirdzniecībā, finanšu starpniecībā, viesnīcās un restorānos.

Starp profesiju pamatgrupām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem – 2,8% (2,6 tūkst.), kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 2,5% (3,3 tūkst.), vecākiem speciālistiem – 2,2 % (3,3 tūkst.).

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada II ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,2%) un Pierīgas reģionā (2,1%). Rīgā bija koncentrētas 11,9 tūkst. brīvās darbvietas jeb divas trešdaļas no kopējo brīvo darbvietu skaita valstī. Rīgas sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars sasniedza 4,2%. Ievērojami zemāks toties tas bija Rīgas privātajā sektorā – tikai 1,4%.

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,1%), bet Rīgā un pārējos reģionos tas atradās robežās no 0,7% līdz 1,4%. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Vidzemes reģionā (0,8%).

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgā un Jūrmalā (4,2%), kā arī Jelgavā (3,2%), Rīgas rajonā (2,0%) un Valkas rajonā (1,9%). 18 no 26 rajoniem brīvo darbvietu īpatsvars nepārsniedza 1%. Vismazākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Liepājas, Preiļu un Ventspils rajonos (0,3%).

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars

2006.gada
I cet. beigās

2006.gada
II cet. beigās

Valstī kopā

 

 

brīvo darbvietu skaits

17105

17895

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.8

1.8

tai skaitā:

 

 

sabiedriskajā sektorā

 

 

brīvo darbvietu skaits

8834

8908

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

2.8

budžeta iestādēs

 

 

brīvo darbvietu skaits

5376

5288

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.5

2.5

valsts un pašvaldību

komercsabiedrībās

 

 

brīvo darbvietu skaits

3458

3620

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.1

3.3

privātajā sektorā

 

 

brīvo darbvietu skaits

8265

8986

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.3

1.4

 

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa darbības veidiem

2006.gada I cet. beigās

2006.gada II cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

17105

1.8

17895

1.8

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

234

1.1

262

1.2

Rūpniecība - pavisam

3510

1.9

4204

2.3

tai skaitā:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un
karjeru izstrāde

75

3.4

85

2.5

apstrādes rūpniecība

3278

2.0

3940

2.4

elektroenerģija, gāzes un
ūdens apgāde

157

1.0

179

1.2

Būvniecība

580

0.9

737

1.1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2125

1.1

2038

1.1

Viesnīcas un restorāni

405

1.4

371

1.2

Transports, glabāšana un sakari

2515

2.9

2541

2.9

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1571

3.2

1826

3.7

Finanšu starpniecība

389

1.9

330

1.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1250

1.5

1230

1.5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3854

4.8

3659

4.5

Izglītība

434

0.4

677

0.7

Veselība un sociālā aprūpe

1293

2.3

1277

2.3

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

516

1.0

567

1.1

no tiem atpūta, kultūra un sports

340

1.1

413

1.4

 

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa profesiju pamatgrupām

2006.gada I cet. beigās

2006.gada II cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

17105

1.8

17895

1.8

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

848

0.8

859

0.8

2. Vecākie speciālisti

3340

2.2

3268

2.2

3. Speciālisti

2397

1.7

2159

1.5

4. Kalpotāji

1360

2.0

1137

1.6

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2728

1.8

2712

1.8

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

27

0.4

79

1.2

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

2813

2.1

3283

2.5

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

1934

2.1

2585

2.8

9. Vienkāršās profesijas

1581

1.4

1694

1.4

 

Brīvo darbvietu skaits pa reģioniem 2006.gada II ceturkšņa beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

 

 

 

 

 

 

 

brīvo darbvietu skaits

17895

11939

2338

601

1070

961

986

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.8

2.2

2.1

0.8

1.1

1.3

1.1

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

brīvo darbvietu skaits

8908

6757

662

287

352

456

395

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.8

4.2

2.0

1.1

1.1

1.5

1.0

budžeta iestādēs

 

 

 

 

 

 

 

brīvo darbvietu skaits

5288

3699

554

233

285

257

260

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.5

4.2

2.2

1.1

1.1

1.2

0.8

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

 

 

 

 

 

 

 

brīvo darbvietu skaits

3620

3058

108

54

67

199

135

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.3

4.2

1.4

1.0

1.1

2.8

1.5

privātajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

brīvo darbvietu skaits

8986

5182

1677

314

718

505

591

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.4

1.4

2.1

0.7

1.1

1.1

1.2

 

Brīvo darbvietu īpatsvars atsevišķās Eiropas valstīs, %

 

2006.gada I cet. beigās

Bulgārija

1.0

Čehija

1.5

Igaunija

2.8

Latvija

1.8

Lielbritānija

2.1

Lietuva

1.2

Luksemburga

0.5

Nīderlande

2.7

Rumānija

1.9

Slovākija

0.8

Slovēnija

1.6

Somija

3.1

Spānija

0.7

Ungārija

1.4

Zviedrija

1.3


 

Paskaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ar kopējo darbvietu skaitu (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācija šajā materiālā uzrādīta bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija par brīvo darbvietu īpatsvaru Eiropas valstīs ir pieejama Eiropas Savienības statistikas biroja (EUROSTAT) mājas lapā http://epp.eurostat.ec.europa.eu, sadaļā Population and social conditions / Labour market / Job vacancy statistics.

Sagatavojusi
Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi