Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2007.gada I ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada I ceturkšņa beigās salīdzinājumā ar pērnā gada I ceturksni brīvo darbvietu skaits valstī pieaudzis par 26,1%.

Lielāks brīvo darbvietu pieaugums šajā periodā bija privātajā sektorā – 29,9%, bet sabiedriskajā sektorā tas veidoja 22,1%.

Brīvo darbvietu skaits šī gada I ceturkšņa beigās valstī bija 21,6 tūkst., kas ir par 4,5 tūkst. vairāk nekā pirms gada. Brīvo darbvietu īpatsvars šajā periodā palielinājies no 1,8% līdz 2,1%.

Augstāks brīvo darbvietu īpatsvars 2007.gada I ceturkšņa beigās bija sabiedriskajā sektorā – 3,3% (10,8 tūkst. brīvo darbvietu), bet privātajā sektorā – 1,6% (10,8 tūkst.).

Vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – 5,7% (4,8 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 2,9% (2,6 tūkst.) un apstrādes rūpniecībā – 2,7% (4,3 tūkst.).

Brīvo darbvietu skaits šā gada I ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada I ceturksni, visvairāk pieaudzis valsts pārvaldē, aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā, kā arī apstrādes rūpniecībā - par 1,0 tūkst. vietām.

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2007.gada I ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,6%) un Pierīgas reģionā (2,1%). Rīgā bija koncentrētas 15,0 tūkst. brīvās darbvietas. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Latgales reģionā (1,1%).

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,3%), bet pārējos reģionos tas bija robežās no 1,0 līdz 1,6%.

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgā (5,1%), Jūrmalā (3,5%), Jelgavā (3,3%) un Valmieras rajonā (2,2%). Tomēr atsevišķās administratīvajās teritorijās brīvo darbvietu skaits, salīdzinot gan ar pērna gada I ceturksni, gan IV ceturksni, ir samazinājies. Tā, piemēram, tas ir Jelgavā, kā arī Daugavpils, Jelgavas, Ogres, Rēzeknes un Rīgas rajonā.

Salīdzinot šā gada I ceturkšņa datus ar pērnā gada IV ceturkšņa datiem, brīvo darbvietu skaits valstī pieaudzis par 1,2 tūkst. vietām jeb par 5,7%. Visvairāk šajā periodā tās palielinājušās valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – par 23,7% jeb 0,9 tūkst. vietām, operācijās ar nekustamo īpašumu, nomā, datorpakalpojumos, zinātnē un citos komercpakalpojumos – par 22,8% jeb 0,4 tūkst. vietām, sabiedriskajos, sociālajos un individuālajos pakalpojumos – par 19,2% (0,1 tūkst. vietām), vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remontā – par 7,7% (0,2 tūkst. vietām). Atsevišķās nozarēs brīvo darbvietu skaits šajā periodā ir samazinājies. Veselības un sociālās aprūpes nozarē kritums ir par 0,2 tūkst. vietām, apstrādes rūpniecībā – par 0,1 tūkst., viesnīcās un restorānos – par 0,1 tūkst.

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars

2006.gada
I cet. beigās

2007.gada
I cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

17140

21615

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.8

2.1

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8834

10783

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

3.3

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5376

6802

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.5

3.0

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3458

3981

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.1

3.8

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8301

10786

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.3

1.6

 

Brīvās darbvietas sadalījumā pa darbības veidiem

2006.gada I cet. beigās

2007.gada I cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

17140

1.8

21615

2.1

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

233

1.1

312

1.5

Zvejniecība

-

-

7

0.5

Rūpniecība - pavisam

3519

1.9

4563

2.6

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

75

3.4

26

1.1

apstrādes rūpniecība

3286

2.0

4277

2.7

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

157

1.0

260

1.8

Būvniecība

630

0.9

1254

1.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2124

1.2

2478

1.3

Viesnīcas un restorāni

404

1.4

287

0.9

Transports, glabāšana un sakari

2509

2.9

2563

2.9

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1567

3.2

1808

3.6

Finanšu starpniecība

388

1.8

481

2.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1243

1.5

1907

2.0

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3854

4.8

4845

5.7

Izglītība

431

0.4

843

0.8

Veselība un sociālā aprūpe

1294

2.3

1460

2.6

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

509

1.0

614

1.0

no tiem atpūta, kultūra un sports

340

1.1

381

1.0

 

Brīvās darbvietas sadalījumā pa reģioniem 2007.gada I ceturkšņa beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

21615

15014

2396

928

1193

1088

996

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.1

2.6

2.1

1.3

1.2

1.5

1.1

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10783

8459

549

335

446

488

506

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.3

5.1

1.7

1.2

1.4

1.6

1.2

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

6802

5016

430

250

425

328

353

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.0

5.3

1.7

1.1

1.6

1.4

1.1

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3981

3443

119

85

21

160

153

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.8

4.8

1.6

1.7

0.4

2.4

1.7

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10786

6532

1847

592

728

597

490

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.6

1.6

2.3

1.4

1.1

1.3

1.0

 

Brīvās darbvietas sadalījumā pa republikas pilsētām un rajoniem sabiedriskajā sektorā

2006.gada I cet. beigās

2007.gada I cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Latvija

8834

2.7

10783

3.3

Rīga

6841

4.3

8459

5.1

Daugavpils

166

1.2

273

1.9

Jelgava

281

3.4

271

3.3

Jūrmala

127

2.3

210

3.5

Liepāja

146

1.5

176

1.8

Rēzekne

123

2.6

84

1.6

Ventspils

62

1.4

77

1.7

Aizkraukles rajons

28

0.7

37

0.9

Alūksnes rajons

13

0.5

16

0.5

Balvu rajons

37

1.1

29

0.9

Bauskas rajons

41

0.9

56

1.3

Cēsu rajons

55

0.8

67

1.0

Daugavpils rajons

23

0.7

2

0.1

Dobeles rajons

17

0.4

26

0.7

Gulbenes rajons

19

0.7

35

1.2

Jelgavas rajons

6

0.2

5

0.2

Jēkabpils rajons

61

1.0

93

1.5

Krāslavas rajons

24

0.7

25

0.8

Kuldīgas rajons

25

0.6

46

1.1

Liepājas rajons

10

0.2

36

1.1

Limbažu rajons

27

0.8

30

0.8

Ludzas rajons

21

0.5

63

1.5

Madonas rajons

21

0.4

16

0.3

Ogres rajons

53

1.1

51

1.1

Preiļu rajons

21

0.5

19

0.5

Rēzeknes rajons

17

0.4

11

0.3

Rīgas rajons

263

1.8

219

1.6

Saldus rajons

23

0.6

30

0.8

Talsu rajons

52

1.1

75

1.5

Tukuma rajons

34

0.8

39

0.9

Valkas rajons

58

1.4

42

1.2

Valmieras rajons

136

1.8

159

2.2

Ventspils rajons

4

0.4

6

0.6

__________________
Paskaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācija šajā materiālā uzrādīta bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa republikas pilsētām un rajoniem privātajā sektorā nav pieejama, jo respondentu izlase veikta tikai reģionu līmenī.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi