Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2007.gada II ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka brīvo darbvietu skaits šā gada otrā ceturkšņa beigās valstī bija 21,4 tūkst., kas ir par 3,2 tūkst. jeb 17,4% vairāk nekā pirms gada. Brīvo darbvietu īpatsvars šajā periodā palielinājies no 1,9% līdz 2,1%.

Lielāks brīvo darbvietu pieaugums šajā periodā bija sabiedriskajā sektorā – 22,1%, bet privātajā sektorā – 12,6%.

Augstāks brīvo darbvietu īpatsvars šā gada otrā ceturkšņa beigās bija sabiedriskajā sektorā – 3,3% (11,0 tūkst. brīvo darbvietu), bet privātajā sektorā – 1,5% (10,4 tūkst.).

Vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – 5,2% (4,6 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 2,9% (2,6 tūkst.), apstrādes rūpniecībā – 2,7% (4,4 tūkst.), veselības un sociālās aprūpes nozarē – 2,4% (1,4 tūkst.).

Brīvo darbvietu skaits šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, visvairāk pieaudzis valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā par 0,9 tūkst. vietām, operācijās ar nekustamo īpašumu, nomā, datorpakalpojumos, zinātnē un citos komercpakalpojumos - par 0,6 tūkst. vietām, apstrādes rūpniecībā un izglītībā – par 0,4 tūkst. vietām katrā nozarē, būvniecībā un tirdzniecībā – par 0,3 tūkst. vietām katrā nozarē.

Profesiju pamatgrupās visvairāk brīvo darbvietu bija starp kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 4,0 tūkst. jeb 18,8% no visām brīvajām darbvietām, kā arī starp vecākajiem speciālistiem – attiecīgi 4,0 tūkst. jeb 18,5%, un speciālistiem – 3,3 tūkst. jeb 15,3%.

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars šā gada otrā ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,5%) un Pierīgas reģionā (2,1%). Rīgā bija koncentrētas 14,8 tūkst. brīvās darbvietas. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Latgales reģionā (1,0%).

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,1%), bet pārējos reģionos tas atradās robežās no 0,7 līdz 1,5%.

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgā (5,1%), Jūrmalā (4,3%), Jelgavā (3,7%) un Rīgas rajonā (2,2%).

Salīdzinot šā gada otrā ceturkšņa datus ar pirmā ceturkšņa datiem, brīvo darbvietu skaits valstī samazinājies par 0,3 tūkst. vietām jeb par 1,5%. Visvairāk šajā periodā tās samazinājušās valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā par 0,3 tūkst. vietām, tirdzniecībā, viesnīcās un restorānos – kopā par 0,2 tūkst. vietām. Savukārt vislielākais brīvo darbvietu pieaugums bija izglītībā – par 0,3 tūkst. vietām.

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars

2006.gada
II cet. beigās

2007.gada
II cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

18252

21433

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.9

2.1

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8980

10969

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.8

3.3

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5354

6837

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.5

3.1

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3626

4132

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.3

3.9

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9271

10437

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.4

1.5

 

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa darbības veidiem

2006.gada II cet. beigās

2007.gada II cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

18252

1.9

21433

2.1

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

267

1.2

304

1.3

Zvejniecība

-

-

4

0.3

Rūpniecība - pavisam

4287

2.3

4696

2.6

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

85

2.5

29

0.8

apstrādes rūpniecība

4023

2.4

4404

2.7

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

179

1.2

263

1.8

Būvniecība

866

1.2

1201

1.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2107

1.1

2408

1.2

Viesnīcas un restorāni

363

1.2

173

0.5

Transports, glabāšana un sakari

2543

2.9

2563

2.9

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1828

3.6

1870

3.6

Finanšu starpniecība

330

1.5

474

1.9

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1294

1.5

1865

1.8

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3660

4.5

4575

5.2

Izglītība

684

0.7

1105

1.1

Veselība un sociālā aprūpe

1284

2.3

1392

2.4

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

566

1.1

672

1.2

no tiem atpūta, kultūra un sports

413

1.4

475

1.3

 

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sadalījumā pa profesiju pamatgrupām

LR Profesiju klasifikatora pamatgrupas

2006.gada II cet. beigās

2007.gada II cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

18252

1.9

21433

2.1

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

866

0.8

1048

0.9

2. Vecākie speciālisti

3306

2.2

3972

2.5

3. Speciālisti

2198

1.5

3273

2.0

4. Kalpotāji

1141

1.7

1112

1.6

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2740

1.8

2648

1.6

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

79

1.2

134

1.7

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

3391

2.5

4033

2.9

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

2671

2.9

2700

3.0

9. Vienkāršās profesijas

1740

1.5

2289

1.8

 

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa reģioniem 2007.gada II ceturkšņa beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

21433

14801

2510

801

1214

1165

943

brīvo darbvietu īpatsvars,
%

2.1

2.5

2.1

1.1

1.2

1.5

1.0

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10969

8448

719

279

415

526

582

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.3

5.1

2.2

1.0

1.3

1.8

1.4

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

6837

4852

565

216

393

381

430

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.1

5.2

2.2

0.9

1.6

1.7

1.3

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

4132

3596

154

63

22

145

152

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.9

5.0

2.0

1.3

0.3

2.2

1.7

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10437

6340

1791

518

791

637

361

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.5

1.5

2.1

1.2

1.2

1.4

0.7

______________
Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācija nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi