Preses relīze

Par brīvo darbvietu apsekojuma rezultātiem 2008. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada otrā ceturkšņa beigās bija 12,8 tūkst. brīvas darbvietas. Salīdzinot ar pirmā ceturkšņa beigām, to skaits samazinājies par 2,6 tūkst. vietām, bet, salīdzinot ar pērnā gada otrā ceturkšņa beigām, – par 8,7 tūkst. vietām.

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa beigās

Brīvo darbvietu īpatsvars krities no 2,0% pērnā gada jūnija beigās un 1,5% šā gada marta nogalē līdz 1,2% jūnija beigās.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 3,3% pērnā gada jūnija beigās līdz 2,3% šā gada jūnija nogalē, bet privātajā sektorā – attiecīgi no 1,4% līdz 0,7%.

Brīvo darbvietu īpatsvars ceturkšņa beigās, %

Aplūkojot brīvo darbvietu skaitu šā gada pirmā un otrā ceturkšņa beigās pa nozarēm, tās visvairāk samazinājušās valsts pārvaldē – par 0,7 tūkst. vietām jeb par 20,3%, transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 0,6 tūkst. vietām jeb par 22,1% un apstrādes rūpniecībā – par 0,4 tūkst. vietām jeb par 23,0%.

Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējā gada otrā ceturkšņa beigām, 2008. gada otrā ceturkšņa nogalē brīvās darbvietas visstraujāk samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 2,9 tūkst. vietām jeb par 66,0%, valsts pārvaldē – par 1,8 tūkst. vietām jeb par 40,0% un tirdzniecībā – par 1,0 tūkst. vietām jeb par 43,6%.

Visvairāk brīvo darbvietu šā gada otrā ceturkšņa beigās bija valsts pārvaldē - 2,8 tūkst., transporta, glabāšanas un sakaru nozarē - 2,1 tūkst. un apstrādes rūpniecībā - 1,5 tūkst.

Starp profesiju pamatgrupām visvairāk tika meklēti speciālisti – 2,6 tūkst. un vecākie speciālisti – 2,5 tūkst.

Sabiedriskajā sektorā visvairāk brīvo darbvietu bija vecāko speciālistu un speciālistu profesijās – attiecīgi 2,1 tūkst. un 1,6 tūkst. vietas, bet privātajā sektorā visvairāk trūka kvalificētu strādnieku un amatnieku – 1,4 tūkst.

Brīvo darbvietu skaits sadalījumā pa profesiju pamatgrupām 2008. gada 2. ceturkšņa beigās

Plašāku informāciju par brīvajām darbvietām, tai skaitā pa nozarēm un reģioniem, var skatīt CSP mājas lapas  datu bāzēs, sadaļā Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks.

Paskaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi