Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka brīvo darbvietu skaits 2007. gada beigās bija sarucis līdz 16,8 tūkst. vietām. Salīdzinot ar 2006. gada beigām, to skaits valstī bija samazinājies par 3,6 tūkst. vietām jeb par 17,7%.

Savukārt, salīdzinot ar 2007. gada septembra beigām, brīvo darbvietu skaits valstī sarucis pat straujāk - par 4,0 tūkst. vietām jeb 19,1%, tai skaitā sabiedriskajā sektorā – par 1,1 tūkst. vietām jeb 9,6% un privātajā sektorā – par 2,9 tūkst. vietām jeb 30,7%.

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa beigās

Brīvo darbvietu īpatsvars valstī 2007.gada beigās samazinājies līdz 1,6%, salīdzinot ar 2,1% 2006. gada beigās un 2,0% 2007.gada septembra beigās. Sabiedriskajā sektorā tas attiecīgi bija 3,0%, 3,0% un 3,4%, bet privātajā sektorā – 0,9%, 1,6% un 1,3%.

Brīvo darbvietu īpatsvars ceturkšņa beigās


Visvairāk gada laikā brīvās darbvietas samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 1,8 tūkst. vietām (par 40,1%) un tirdzniecībā – par 0,7 tūkst. vietām (par 30,9%), savukārt, neliels brīvo darbvietu pieaugums bija novērojams transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 0,2 tūkst. vietām.

Salīdzinot brīvo darbvietu skaitu 2007. gada decembra un septembra beigās, tās visvairāk samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 1,4 tūkst. vietām (par 34,6%), tirdzniecībā – par 0,6 tūkst. vietām (par 28,8%), valsts pārvaldē – par 0,6 tūkst. vietām (par 12,7%).

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām 2007. gada beigās

Vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars starp profesiju pamatgrupām 2007.gada beigās bija kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 2,2%, iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem – 2,2%, kā arī vecākajiem speciālistiem – 1,8%.

Plašāku informāciju par brīvajām darbvietām, tai skaitā pa nozarēm un reģioniem, var skatīt CSP mājas lapas www.csb.gov.lv datu bāzēs, sadaļā - Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks.


Paskaidrojumi.

Datus par brīvajām un aizņemtajām darbvietām iegūst no komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu ikceturkšņa apsekojuma “Pārskats par darbu”.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu uzskata darbvietu, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi